Welkom op de school

Voor eigentijds onderwijs

SWS De Nijewier is een samenwerkingsschool in het dorp Tjalleberd. Wij danken onze naam aan de fusie tussen christelijke basisschool Anjewier en openbare basisschool De Nijewei. De fusie vond plaats op 1 augustus 2016 en het maakt ons de eerste samenwerkingsschool van de gemeente Heerenveen. De nieuwe school zorgt voor stabiel basisonderwijs voor kinderen uit Heerenveen en uit de dorpen Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot, voor nu en in de toekomst!

Onze school is een samenlevingsschool waar wij onze leerlingen kennis laten met met aspecten uit diverse identiteiten. Dit is te merken tijdens de vieringen en in de keuzes die gemaakt worden binnen het levensbeschouwelijk onderwijs.

Hoewel er in de school lesgegeven wordt in het Nederlands, wordt er veel Fries gesproken. Zowel met leerlingen als met ouders. Onze populatie is een gemengd gezelschap van Fries- en niet Friessprekende leerlingen en ouders. Uiteraard heeft Fries ook een plek binnen het lesrooster van de school.

Wij willen een veilige plek zijn voor al onze leerlingen. Pas in veiligheid en geborgenheid komt een kind tot ontwikkeling. Daarom zijn wij een kanjerschool. Op onze school geven wij de zogeheten ‘kanjertraining’. Zo verbeteren we de sfeer in de klas en houden we deze goed. Met de training bevorderen we het vertrouwen, de sociale vaardigheden en het verantwoordelijkheidsgevoel van onze leerlingen.

Wij zijn een basisschool met inspirerend eigentijds onderwijs. Wij werken niet in vaste groepen, maar vanuit units. Units bestaan uit basisgroepen met leerlingen van dezelfde leeftijdsgroep. Zij zijn weer onderverdeeld in niveaugroepen. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de leerlingen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging. Met de keuze voor het werken in units willen we tegemoet komen aan onze sterke wens om te gaan met verschillen tussen kinderen. Kinderen laten zich qua ontwikkeling niet “vangen” in één groep.

Inspelen op ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoeften, vraagt om flexibele groeperingvormen. Dit is slechts één van de vele voordelen voor het kiezen van het werken in units. Van traditioneel naar eigentijds onderwijs.

Wat zijn de voordelen van het unitonderwijs?

  • Van en met elkaar leren, kinderen met verschillende vaardigheden ontmoeten elkaar en werken samen.
  • Meer tijd en/of ruimte voor kinderen. ‘Meerdere ogen’ volgen dagelijks onze kinderen.
  • Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee kunnen wij rekening houden met de verschillen tussen leerlingen.
  • Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor het onderwijs en de kinderen.

 

 

SWS De Nijewier
It Hiem 5
8458 CA Tjalleberd
0513-704900
swsdenijewier@tjongerwerven.nl