Visie en missie

 

Onze missie:

Toekomstvaardige leerlingen opleiden!   

Onze Visie  

Onze visie  is om een school te zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan om zich in een veilige omgeving te ontwikkelen. Met alle betrokkenen: de leerkrachten en de ouders werken wij samen aan die ontwikkeling. We leren onze kinderen zelf verantwoordelijk te zijn voor hun ontwikkeling en we leren hen eigen keuzes te maken. Leren houdt voor ons veel meer in dan het opslaan van kennis. Leren heeft te maken met de ontwikkeling van vaardigheden, het veranderen van gedrag, het leren hanteren van oplossingsmethoden en het leren ontwikkelen en toepassen van denk- en leerstrategieën. Het onderwijs op onze school is niet eenzijdig gericht op kennisoverdracht. Wij streven een brede ontwikkeling na waarbij verstandelijke ontwikkeling zoveel mogelijk hand in hand gaat met de emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van de creativiteit en de ontwikkeling van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Kinderen moeten kunnen uitgroeien tot complete mensen. Wij helpen ze daarbij. Samen met alle betrokkenen (waaronder de ouders) nemen we de verantwoordelijkheid voor een aanbod waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden maken wie wij zijn. 

Het zijn de basiswaarden die kenmerkend zijn voor onze school.

  • Ruimte
  • Flexibiliteit
  • Lef
  • Samenleving
  • Kracht
  • Creativiteit                 

Ruimte

Voor leerlingen, ouders en het personeel is er ruimte in de breedste zin. Ruimte om te ontwikkelen, te ontdekken en te verwonderen. Ruimte in de school, buiten de school, ruimte in het lesprogramma en in ons onderwijs. Wij geven ruimte aan de kinderen en aan onszelf als team om zo optimaal mogelijk te kunnen leren, groeien en ontwikkelen.              

Flexibiliteit

Wij zijn flexibel in ons gebruik van leermiddelen, methoden en werkwijzen. We houden onszelf scherp om niet in vaste patronen te vervallen. Leerlingen krijgen bij ons de mogelijkheid om in eigen tijd, tempo en manier van werken te leren en te ontwikkelen.              

Lef

Wij dagen de leerlingen uit om lef te hebben, om te proberen, te ontdekken en te onderzoeken. Fouten maken mag, want deze zijn onderdeel van het leerproces. Als team hebben wij lef om te experimenteren, uiteraard nooit ten koste van onze leerlingen, maar juist om onszelf en daarmee ook onze leerlingen uit te blijven dagen. Wij willen blijven groeien als professional en als team. Daarvoor hebben we het lef om nieuwe dingen aan te gaan en op ontdekkingsreis te gaan.              

Samenleving

Onze school staat midden in het dorp, is onderdeel van de gemeenschap van Tjalleberd en omgeving. De Nijewier maakt deel uit van deze gemeenschap en wil er graag middenin staan en waar mogelijk in deze samenleving de leerlingen uit te dagen, te laten ontdekken en te laten leren.              

Kracht

Ieder kind heeft talenten, sommige meer zichtbaar dan andere. Wij willen alle leerlingen uitdagen om te ontdekken en te ontwikkelen waar ze goed en minder goed in zijn. Kortom we willen kinderen in hun kracht zetten. Datzelfde geldt voor het personeel en ook voor de ouders. We willen een school zijn die ook de diversiteit van het personeel zo goed mogelijk inzet voor het onderwijsproces. Daar waar we kunnen en ouders willen, gaan we ook op zoek naar inbreng van ouders op basis van hetgeen zij aan ons onderwijs kunnen toevoegen. Hiermee creëren we een omgeving waarin leerlingen, vanuit het eigenen zich zo ontwikkelen om het onderwijsproces rijker en divers te maken.

Creativiteit

Creativiteit van kinderen is cruciaal in de ontwikkeling en het kunnen ontdekken en verwonderen. Wij willen creativiteit de ruimte geven, ook in ons onderwijsproces, voor leerlingen en voor personeel.