Medezeggenschapsraad

Leden van de MR SWS De Nijewier:

Oudergeleding:       
Arne van Nugteren
Jildert van der Ploeg

Personeelsgeleding:
Gerda Swart
Tineke van der Wal

Adviserend lid:
Albertha Hoekstra

De MR is bereikbaar op het volgende emailadres: mr.swsdenijewier@outlook.com