Tjongertalent

Als een kind dingen kan doen waar het goed in is of graag doet, zal het optimaal presteren. Vanaf 2013 is Tjong®talent van start gegaan. Zie voor het projectplan: https://www.tjongertalent.nl/

Onze school geeft Tjong®talent vorm via Blink geïntegreerd. Daarnaast is er voor kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn de mogelijkheid een ochtend in de week de lessen te volgen in een toptalent klas. De kinderen van meerdere scholen volgen deze lessen op een locatie. Zij krijgen daar les van een leerkracht die gespecialiseerd is in meer- en hoogbegaafdheid.

De aanmelding gaat volgens een speciaal hiervoor ontwikkelde procedure in overleg met de leerkracht en de IB’er.