Passend onderwijs

Protocollen schoolloopbaan en het schoolondersteuningsprofiel

Onder de knop download vindt u het schoolondersteuningsprofiel van onze school. Hierin staat beschreven hoe de leerlingenzorg bij ons op school is geregeld en wat onze mogelijkheden en onze grenzen zijn.

In het protocol schoolloopbaan staat beschreven hoe de reguliere schoolloopbaan van een leerlingen er op SWS De Nijewier ongeveer uit zal zien. 

Ouder- en jeugdsteunpunt Passend onderwijs

Ouders en jeugd die vragen hebben over passend onderwijs kunnen altijd bij het Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland terecht. Ook voor advies, informatie of een luisterend oor staan zij voor je klaar. Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland is een initiatief van vier samenwerkingsverbanden. Kijk voor meer informatie op www.steunpuntfriesland.nl

Handboek Handelinggerichte Procesdiagnostiek

Handboek Handelinggerichte Procesdiagnostiek

Op de scholen van de Tjongerwerven CPO wordt handelingsgericht gewerkt.  

Het doel van HGW is om het onderwijs goed af te stemmen op alle kinderen. Dit betekent dat door middel van HGW het onderwijsaanbod afgestemd wordt op de (onderwijs)behoeften van de leerlingen. 

Link naar het Handboek