Portfolio ontwikkeling

 

Portfolio op SWS De Nijewier

Bij ons op school werken we met een leerling portfolio. Dit is de manier waarop leerlingen aan ouders, grootouders en andere belangstellenden hun ontwikkeling kunnen laten zien.

Door het werken met portfolio’s wordt het zelfvertrouwen en de motivatie van de leerling vergroot. De leerlingen kijken naar hun eigen (leer)ontwikkeling en vergelijken deze telkens met zichzelf (en niet met anderen).

De leerlingen krijgen inzicht in het eigen leerproces door hun werk te verzamelen en te bewaren. Hieruit kiest de leerling een selectie om op te nemen in het portfolio. Hierdoor denkt de leerling telkens zelf na over zijn werk en reflecteert op het eigen leerproces.

Het werken met het portfolio nodigt uit tot het in gesprek gaan met ouders, leerlingen en leerkrachten.

We stimuleren dat de leerling eigenaar is van zijn/ haar portfolio en zich mede verantwoordelijk gaat voelen voor de eigen schoolontwikkeling.

In het portfolio vindt u het volgende:

– Presentatie van de leerling zelf.

– Bij de kleuters een overzicht van het leerlingvolgsysteem. Vanaf leerjaar 3 laten de leerlingen zelf zien waar ze aan hebben gewerkt.

– Verzameling van werk waar ze trots op zijn.

– Een verslag van de leerling-gesprekken. Leerlingen geven hierin aan wat ze bezig houdt, waar ze goed in zijn en waar ze zich nog in willen ontwikkelen.

 Resultaten van methode toetsen kunnen ouders in het ouderportaal van ons digitale systeem terug vinden.

De resultaten van de afname van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem (IEP) worden aan de ouders en leerlingen uitgedeeld tijdens de gesprekken die we samen voeren.

Het is aan de ouders en/of leerlingen of ze deze resultaten wel of niet aan het portfolio toevoegen.

In de school is er een portfolio werkgroep. Ons portfolio is in ontwikkeling en wij zitten nog volop in een proces van evalueren, ervaren en bijstellen. Portfolio leren is een leerproces, zowel voor de leerlingen als de school. Hierdoor kan de inhoud van het portfolio nog wel eens veranderen.

 

SWS De Nijewier
It Hiem 5
8458 CA Tjalleberd
0513-704900
swsdenijewier@tjongerwerven.nl