Portfolio ontwikkeling

Portfolio op SWS De Nijewier

 Bij ons onderwijs past een andere manier van rapporteren. Daarom krijgen onze leerlingen een portfolio rapport binnen onze school.

Door het werken met portfolio’s wordt het zelfvertrouwen en de motivatie van de leerling vergroot. De leerling wordt niet vergeleken met anderen maar met zichzelf. Doordat de leerling inzicht krijgt in de eigen ontwikkeling wordt het zelfvertrouwen vergroot en wordt de leerling gemotiveerd voor het leren. De leerling krijgt inzicht in het eigen leerproces: Door het selecteren, verzamelen en bewaren van werk denkt de leerling zelf na over zijn werk en reflecteert op het eigen leerproces. Door te reflecteren krijgt de leerling inzicht in hoe zij/hij leert. Op basis van reflecties kan een leerling nieuwe leeractiviteiten en leerdoelen plannen. Het werken met portfolio’s nodigt uit tot interactie tussen leerkracht en leerling en tussen leerling en ouders. De leerling is eigenaar van en voelt zich verantwoordelijk voor het eigen leerproces.

De ontwikkelingslijn en inhoud portfolio’s

Kleuters:

De kinderen krijgen 2x per jaar hun portfolio mee naar huis. Tijdens contactmomenten is het portfolio onderdeel van het gesprek tussen leerling, ouder en leerkracht.


De tabbladen:

 • Dit ben ik: De leerling presenteert hier zichzelf. Dit kan op verschillende manieren zijn, maar past bij de leeftijd en de ontwikkeling van het kind.
 • Dit kan ik: Hierin worden de overige rapportgegevens en een overzicht van het leerlingvolgsysteem van uw kind verzameld.
 • Dit vind ik: De leerkracht verzamelt het werk in de verzamelmap en de leerling leert om daaruit per periode 2 werkstukken te selecteren voor het portfolio. Ze kunnen aan de leerkracht en ouders vertellen waarom het werkje bijzonder is voor hem of haar.
 • Dit wil ik: dit tabblad is bij de kleuters nog in ontwikkeling

Vanaf leerjaar 3:

De kinderen krijgen 2x per jaar hun portfolio mee naar huis. Tijdens contactmomenten is het portfolio onderdeel van het gesprek tussen leerling, ouder en leerkracht.

De tabbladen:

 • Dit ben ik: De leerling presenteert hier zichzelf. Dit kan op verschillende manieren zijn, maar past bij de leeftijd en de ontwikkeling van het kind.
 • Dit kan ik: Hierin worden de overige rapportgegevens en een overzicht van het leerlingvolgsysteem van uw kind verzameld.
 • Dit vind ik: Het kind verzamelt gedurende het hele schooljaar werkstukken in een verzamelmap. De leerling selecteert daar 2 maal per jaar, 2 werkstukken uit die bijzonder zijn voor hem of haar. Dit komt in de portfoliomap onder het tabblad ‘Waar ben ik trots op’. Het kind reflecteert aan het eind van de periode in de vorm van tekeningetjes en waar mogelijk in woord of zin over het welbevinden en vaardigheden en stelt met de leerkracht een eigen leerdoel samen.
 • Dit wil ik: Onder dit tabblad gaat de leerling, in samenspraak met de leerkracht, zijn eigen leer en ontwikkelingsdoelen vaststellen. 

Leerjaren 5 t/m 8:

De kinderen krijgen 2x per jaar hun portfolio mee naar huis. Tijdens contactmomenten is het portfolio onderdeel van het gesprek tussen leerling, ouder en leerkracht. De rol van de leerling tijdens het gesprek zal steeds meer veranderen. Aanvankelijk zal hij/zij gespreksdeelnemer zijn. In de hoogste groepen gespreksleider.

 • Dit ben ik: De leerling presenteert hier zichzelf. Dit kan op verschillende manieren zijn, maar past bij de leeftijd en de ontwikkeling van het kind.
 • Dit kan ik: Hierin worden de overige rapportgegevens en een overzicht van het leerlingvolgsysteem van uw kind verzameld.
 • Dit vind ik: De leerling verzamelt gedurende het hele schooljaar werkstukken in de verzamelmap. De leerling selecteert daar 2 maal per jaar, 2 werkstukken uit die bijzonder zijn voor hem of haar. De leerling reflecteert op de geselecteerde werkstukken met behulp van het reflectieblad: ‘Waar ben ik trots op’.

Dit wil ik: Het kind reflecteert 2x per jaar schriftelijk over het welbevinden en de eigen vaardigheden en stelt een (nieuw)leerdoel in overleg met de leerkracht. Dit zijn de leergesprekken en worden opgenomen achter dit tabblad.

De overgang van het rapport naar een volwaardig portfolio is niet zomaar gemaakt. Wij doen dit stap voor stap. Wij willen telkens evalueren, ervaren en bijstellen. Portfolio leren is ook een leerproces voor ons. Het portfolio kan dus nog heel vaak veranderen! 

 

SWS De Nijewier
It Hiem 5
8458 CA Tjalleberd
0513-704900
swsdenijewier@tjongerwerven.nl