Identiteitscommissie

Na de fusie tussen CBS De Anjewier en OBS De Nijewei is er een identiteitscommissie geformeerd. Deze commissie is de eerste 6 jaar van de samenwerkingsschool actief geweest. In overleg met de medezeggenschapsraad is deze commissie in 2022 opgeheven en zijn de taken ondergebracht bij de MR. 

We bewaken de identiteit van onze samenwerkingsschool op basis van reglement

Als identiteitscommissie/MR hebben we als taak om de identiteit van onze samenwerkingsschool te bewaken. Voor de start van de samenwerkingsschool hebben we bijvoorbeeld geadviseerd om met de methode Hemel en aarde te gaan werken. Ook bespreken we hoe we de verschillende feesten willen vieren in de school. Hier heeeft de identiteitiscommissie een adviserende taak. In beginsel is er ook gelet of de samenstelling van het lerarenteam een gelijkmatige verdeling tussen voorstanders van het openbaar en christelijk onderwijs kent. Momenteel is dit geen actueel onderwerp meer. De basisprincipes zijn vastgelegd in een reglement voor de identiteitscommissie.

Voor de groepsleerkrachten is er een protocol opgesteld

Voor de groepsleerkrachten is er door de identiteitscommissie een lerarenprotocol opgesteld. Dit is voor zowel de huidige groepsleerkrachten, maar ook invalkrachten, een kort en duidelijk protocol waarin staat wat er van de groepsleerkrachten wordt verwacht en welke gedragsregels er specifiek voor onze samenwerkingsschool gelden.

Vragen en opmerkingen horen we graag!

Mocht u als ouders of verzorgers vragen of opmerkingen hebben over de identiteit van onze samenwerkingsschool, dan willen wij graag dat u contact met ons opneemt. Dit kan op een moment wanneer u één van ons tegenkomt of per mail via swsdenijewier@tjongerwerven.nl.  Uiteraard kunt u het ook met de groepsleerkracht van uw kind bespreken!

Groet,

De medezeggenschapsraad

SWS De Nijewier
It Hiem 5
8458 CA Tjalleberd
0513-704900
swsdenijewier@tjongerwerven.nl