Identiteitscommissie

Even voorstellen: de identiteitscommissie

Graag stellen wij ons als identiteitscommissie voor. De identiteitscommissie bestaat uit vijfleden:

  • Geke Groenveld – Siesling: moeder van Elin Mare (groep 7) en Hanne (groep 5).
  • Siepie de Groot: moeder van Doutzen (groep 8) en Redmar (groep 6).
  • Egberta Otter: moeder van Britte (groep 7).
  • Heleen Stelwagen: moeder van Ada (groep 8)
  • Paulien de jong: leerkracht bovenbouw-unit  op onze samenwerkingsschool.

Bij de samenstelling van de identiteitscommissie is er rekening mee gehouden dat er een evenredige verdeling is tussen voorstanders van het christelijk en openbaar onderwijs.

We bewaken de identiteit van onze samenwerkingsschool op basis van reglement

Als identiteitscommissie hebben we als taak om de identiteit van onze samenwerkingsschool te bewaken. Voor de start van de samenwerkingsschool hebben we bijvoorbeeld geadviseerd om met de methode Hemel en aarde te gaan werken. Ook bespreken we hoe we de verschillende feesten willen vieren in de school. Hier heeeft de identiteitiscommissie een adviserende taak. In beginsel is er ook gelet of de samenstelling van het lerarenteam een gelijkmatige verdeling tussen voorstanders van het openbaar en christelijk onderwijs kent. Momenteel is dit geen actueel onderwerp meer. De basisprincipes zijn vastgelegd in een reglement voor de identiteitscommissie.

Voor de groepsleerkrachten is er een protocol opgesteld

Voor de groepsleerkrachten is er door de identiteitscommissie een lerarenprotocol opgesteld. Dit is voor zowel de huidige groepsleerkrachten, maar ook invalkrachten, een kort en duidelijk protocol waarin staat wat er van de groepsleerkrachten wordt verwacht en welke gedragsregels er specifiek voor onze samenwerkingsschool gelden.

Vragen en opmerkingen horen we graag!

Mocht u als ouders of verzorgers vragen of opmerkingen hebben over de identiteit van onze samenwerkingsschool, dan willen wij graag dat u contact met ons opneemt. Dit kan op een moment wanneer u één van ons tegenkomt of per mail via id.swsdenijewier@outlook.com.  Uiteraard kunt u het ook met de groepsleerkracht van uw kind bespreken!

Groet,

De identiteitscommissie

SWS De Nijewier
It Hiem 5
8458 CA Tjalleberd
0513-704900
swsdenijewier@tjongerwerven.nl