De ouderraad (OR) heeft een ondersteunende functie bij het uitvoeren van allerlei activiteiten in en rond de school. Deze commissie van SWS De Nijewier is samengesteld uit ouders van leerlingen van de school. Enkele teamleden nemen deel aan de OR-vergaderingen om het contact tussen de OR en de leerkrachten soepel te laten verlopen. In overleg met hen wordt besproken wat er zoal georganiseerd wordt in een schooljaar. De taken over deze activiteiten worden dan verdeeld over het team en de OR.

De OR ondersteunt de leerkrachten bij een aantal activiteiten tijdens het schooljaar. Denkt u aan het Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasviering, de Koningsspelen, diverse sportevenementen, de stekjes actie en de laatste schooldag . Allemaal aantrekkelijke en waardevolle activiteiten waarbij de ondersteuning van de OR van grote waarde is!

De OR bestaat uit een voorzitter, een secretaris(wisselend) en een penningmeester en uiteraard uit een heel enthousiaste groep mensen die graag de handen uit de mouwen steekt. Zij zijn het aanspreekpunt voor de ouders als zij vragen, opmerkingen of ideeën hebben over hetgeen gaande is op school.

De ouderbijdrage, die de school ontvangt van de ouders, wordt gebruikt om bovengenoemde activiteiten te kunnen bekostigen.

De ouderraad is bereikbaar via het emailadres: or.nijewier@tjongerwerven.nl